Als ondernemer wil jij je graag focussen op jouw ‘core business’ en zorgen dat je onderneming verder groeit. Hier werk je liever aan dan aan je administratie en jaarrekeningen. Natuurlijk weet je dat dit wel belangrijke zaken zijn. Je wil dat dit goed gebeurt. Wij bij DNA kunnen dit prima voor je verzorgen. Van het verwerken van de administratie tot het verzorgen van de totale financiële werkzaamheden van jouw onderneming.

Je kiest altijd zelf hoeveel wij voor je doen en wat je zelf doet. Soms kunnen onze financiële tips je al op weg helpen. Soms wil je meer uit handen geven. Vraag vooral naar de mogelijkheden.

Financieel

Onze financiële diensten bestaan onder meer uit onderstaande opties:

 • Opstellen ondernemingsplan
 • Opzetten van de complete administratie (kennis van meerdere boekhoudsystemen)
 • Verzorgen van de loonadministratie
 • Opstellen jaarrekeningen
 • Uitvoeren van een audit
 • Ondersteuning bij een jaarafsluiting
 • Financieel advies bij veranderingen binnen je onderneming
 • Facturatie

Het is tevens mogelijk om (deels) bij onze klanten op kantoor te werken.

 


As an entrepreneur you want to focus on your core business and ensure that your business is growing. You would rather work on this than on your administration and annual accounts. Of course you do know that these are important aspects. You want this to be taken care of properly. We at DNA are able to assist you with this. From processing the administration to taking care of the total financial services within your company.

You always choose how much we do for you and what you do yourself. Sometimes our financial tips can be enough to put you in the right direction. Other times you need a little more assistance. Ask us for the possibilities.

Financial

Our financial services include the following options:

 • Drafting a business plan
 • Setting up the complete administration (knowledge of multiple accounting systems)
 • Take care of the payroll administration
 • Drafting annual accounts
 • Performing an audit
 • Support for an annual closing
 • Financial advice for changes within your company
 • Billing

It is also possible to work (partly) on location.