Belastingplan 2019 – maatregelen ondernemers

Inkomstenbelasting Tarieven box 1 In de inkomstenbelasting zal per 2021 een tariefsysteem voor inkomen uit werk en wonen komen met slechts twee schijven. In 2019 en 2020 zijn er nog vier schijven. De tarieven zullen stapsgewijs verlaagd worden. Voor 2019 zijn de tarieven: Schijf Tarief Eerste schijf € 0 - € 20.384 9,40% (incl. premieheffing 36,65%) Tweede schijf € 20.384 - € 34.300 10,45% (incl. premieheffing 38,10%) Derde schijf € 34.300 - € 68.507 38,10% Vierde schijf € 68.507 en meer 51,75%   Voor 2020 zijn de tarieven: Schijflengte Tarief Eerste schijf € 0 - € 20.751 9,40% (incl. premieheffing 37,05%) Tweede schijf € 20.751 - € 34.764 10,15% (incl. premieheffing 37,80%) Derde schijf € 34.764 - € 68.507 37,80% Vierde schijf € 68.507 en meer 50,50%   Voor 2021 zijn de tarieven: Schijf Tarief Eerste schijf €0 - € 68.507 37,05% Tweede schijf € 68.507 en meer 49,50%   Afbouw ondernemersaftrek box 1 De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Vanaf 1 januari 2020 zullen deze aftrekposten jaarlijks worden afgebouwd. In 2023 zijn zij slechts aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf. Dit ziet er als volgt uit: Maximale aftrek in de...
Read More