Bedrijfsruimte: Kopen of huren?

Bedrijfsruimte: Kopen of huren?

Bij het kiezen voor een bedrijfsruimte heb je als ondernemer twee opties: kopen of huren. Ga je iets kopen dan wordt het pand dus je eigendom, bij huur uiteraard niet. Kies je voor een eigen pand kopen dan kun je er ook nog voor kiezen voor een combinatie van een deel van het pand gebruiken voor je onderneming en een deel om te wonen. (meer…)...
Read More
Zijn de kosten die je maakt voor je onderneming wel zakelijk en zo ja zijn ze aftrekbaar?

Zijn de kosten die je maakt voor je onderneming wel zakelijk en zo ja zijn ze aftrekbaar?

Wat moet je als ondernemer in het algemeen weten over de kosten die je maakt? Allereerst moet je als ondernemer goed kijken of de kosten zakelijk zijn. Dit betekent of kosten gemaakt zijn voor verbetering van je onderneming. Hebben kosten een privé-karakter dan kun je ze niet in je onderneming als kosten opnemen. Ook zijn er kosten die een gemengd karakter hebben (deels zakelijk en deels privé). In dat geval mag je alleen het zakelijke deel als aftrekbare kosten opnemen in je onderneming. (meer…)...
Read More
Uren bijhouden die je besteedt aan je eigen onderneming… Waarom is dit zo belangrijk?

Uren bijhouden die je besteedt aan je eigen onderneming… Waarom is dit zo belangrijk?

De belastingdienst hanteert het zogenaamde urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je om bepaalde aftrekken te krijgen in de inkomstenbelasting 1.225 uur op jaarbasis aan je onderneming moet besteden. Vooral voor startende ondernemers is dit belangrijk, omdat je vaak naast je onderneming ook nog in loondienst bent en dus nog niet fulltime in je onderneming werkt. (meer…)...
Read More

Belastingplan 2019 – maatregelen ondernemers

Inkomstenbelasting Tarieven box 1 In de inkomstenbelasting zal per 2021 een tariefsysteem voor inkomen uit werk en wonen komen met slechts twee schijven. In 2019 en 2020 zijn er nog vier schijven. De tarieven zullen stapsgewijs verlaagd worden. Voor 2019 zijn de tarieven: Schijf Tarief Eerste schijf € 0 - € 20.384 9,40% (incl. premieheffing 36,65%) Tweede schijf € 20.384 - € 34.300 10,45% (incl. premieheffing 38,10%) Derde schijf € 34.300 - € 68.507 38,10% Vierde schijf € 68.507 en meer 51,75%   Voor 2020 zijn de tarieven: Schijflengte Tarief Eerste schijf € 0 - € 20.751 9,40% (incl. premieheffing 37,05%) Tweede schijf € 20.751 - € 34.764 10,15% (incl. premieheffing 37,80%) Derde schijf € 34.764 - € 68.507 37,80% Vierde schijf € 68.507 en meer 50,50%   Voor 2021 zijn de tarieven: Schijf Tarief Eerste schijf €0 - € 68.507 37,05% Tweede schijf € 68.507 en meer 49,50%   Afbouw ondernemersaftrek box 1 De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. Vanaf 1 januari 2020 zullen deze aftrekposten jaarlijks worden afgebouwd. In 2023 zijn zij slechts aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf. Dit ziet er als volgt uit: Maximale aftrek in de...
Read More